Anna Maj

Jestem psychoterapeutą, psychologiem oraz trenerem personalnym.
Należę do Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.
Prowadzę warsztaty motywacyjne, rozwojowe oraz zajęcia grupowe Trening relaksacyjny. W codziennym życiu odnajduję harmonię poprzez prowadzenie aktywnego stylu życia oraz praktykowaniem uważności i medytacji metodą ignacjańską.
Oferuję pomoc osobom dorosłym doświadczającym: depresji, zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, obsesyjno-kompulsywnych oraz fobii, zaburzeń odżywiania, kryzysów osobistych i żałoby, trudności w budowaniu trwałych relacji, pomagam w drodze do osiągania zamierzonych celów.
Służę wsparciem oraz pomocą osobom pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych (DDA/DDD) oraz osobom wysoko wrażliwym.
Prowadzę psychoterapię integratywną (łączącą psychoterapię psychodynamiczną, poznawczo- behawioralną oraz humanistyczno-egzystencjalną) w podejściu chrześcijańskim, której celem jest troska o psychiczne oraz duchowe zdrowie człowieka.
Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
(2000-2005), psychoterapeutą w trakcie szkolenia przy Stowarzyszeniu Psychologów
Chrześcijańskich w Warszawie, absolwentką rocznego studium psychologicznego: Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach z udziałem dzieci, trenerem personalnym z wieloletnim doświadczeniem.
W swojej pracy kieruję się Kodeksem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuję pod stałą superwizją.
Pierwsze spotkanie jest bezpłatne.
Podczas rozmowy można przedstawić swoje trudności oraz przyjrzeć się im z szerszej perspektywy. Służy ono również wzajemnemu poznaniu się, jest pomocne podczas podejmowania decyzji o ewentualnym rozpoczęciu psychoterapii, może zainspirować
do poszukiwania samodzielnych twórczych rozwiązań. Czas trwania 50 minut.
Psychoterapia oparta jest na budowaniu autentycznej relacji z drugim człowiekiem, pełnej szacunku i empatii. To proces będący wyzwaniem do zmiany siebie siebie, aby nauczyć się żyć pełnią życia.
Spotkania odbywają się regularnie, zwykle raz w tygodniu, każde z nich trwa 50 minut.
Czas trwania psychoterapii uzależniony jest od trudności, z jakimi przychodzi drugi człowiek-trwa od kilku miesięcy (psychoterapia krótkoterminowa) do kilku lat (psychoterapia długoterminowa).

Sesje są odpłatne.
Pracuję przez komunikatory społecznościowe: tel: 668 585 440
Skype: annamaj.psychoterapia@gmail.com