Bez kategorii

Polityka prywatności

1. Niniejszy dokument opisuje Politykę Prywatności  aplikacji mobilnej Pogłębiarka (dalej „Polityka Prywatności”)
2. Aplikacje Pogłębiarka (dalej „Aplikacja”),  jest  instalowana na urządzeniach mobilnych, w szczególności na telefonach komórkowych i tabletach i po uprzednim pobraniu Aplikacji przez użytkownika za pośrednictwem sklepu GooglePlay (Android), sklepu AppStore (iOS).
3. Korzystanie z Aplikacji wymaga posiadania urządzenia mobilnego z systemem iOS,  Android oraz połączenia z Internetem w postaci włączonego pakietu transmisji danych lub włączonego połączenia wi-fi.

4.  Korzystanie z Aplikacji nie wymaga podania jakichkolwiek danych osobowych. Aplikacje nie przechowują żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji.

5. W przypadku braku akceptacji na zasady Polityki Prywatności prosimy nie instalować Aplikacji lub ją odinstalować. Trwałe usunięcie Aplikacji z urządzenia mobilnego jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z Aplikacji.

6. Polityka Prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Google Play, Apple Appstore. Pogłębiarka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności realizowaną przez podmioty zarządzające aplikacjami Google Play store, Apple Appstore oraz przestrzeganie przez nie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2018.1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2017.1219) w ramach Google Play store , Apple Appstore.

7. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na: kontakt@poglebiarka.pl

Po co terapia? 

Człowiek od zarania dziejów mierzył się z różnymi trudnościami. Wraz z upływem czasu i postępu cywilizacyjnego, życie stało się bardziej bezpieczne i łatwiejsze.

Jednak już Starożytni zauważali, że poza ciałem jest duch, bardzo różnie rozumiany. Dziś wiemy, że ów duch, to obszar psychologiczny, emocjonalny i duchowy. I w tej właśnie przestrzeni, coraz więcej ludzi doświadcza cierpienia. Psychoterapia to dziedzina leczenia, która ze swej natury ukierunkowana jest na poprawę funkcjonowania osoby, doświadczającej emocjonalnego bólu.

Terapia głównie polega na spotkaniu terapeuty z pacjentem. Poprzez rozmowę i różne interwencje terapeuty, pacjent ma szansę na znalezienie źródła problemu, który go trapił oraz podjęcia konkretnych działań poprawiających jego dobrostan. Medycyna zdefiniowała wiele zaburzeń i chorób, lecz nadal w niektórych momentach pozostaje bezradna. Terapia korzysta z postępu nauki, lecz w swej charakterystyce, wykracza poza to, co mierzalne i opisywalne. Mimo, że ludzie są dość podobni, to różni ich sposób przeżywania i rozumienia własnej rzeczywistości.

Terapia to przestrzeń w której pacjent, zaprasza terapeutę do swojego intymnego świata, ufa mu, że ten będzie mu towarzyszył w odkrywaniu jego istoty, a często sensu życia. Tym, co leczy w psychoterapii jest właśnie relacja, relacja terapeutyczna, przymierze, sojusz. To stan, w którym pacjent , być może od wielu lat wreszcie zaczyna czuć się przyjęty i zaakceptowany taki, jaki jest. Bez konieczności zadowalania innych lub budowania własnej wartości na ocenie innych. Zmienia się wówczas obraz samego siebie, staje się bardziej przejrzysty i konkretny. Osoba uczy się patrzeć na siebie bez osądzania i oceniania. Lepiej rozumie swoje zasoby i deficyty, jednocześnie dając sobie szansę na popełnianie błędów bez poczucia winy lub gorszości. Na nowo uczy się, że może sama podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje. Może to się zadziać jedynie wtedy, gdy człowiek nie będzie sam. Gdy ktoś (terapeuta), stanie w gotowości do przyjęcia tych wszystkich trudnych emocji i niechcianych myśli pacjenta, których on sam nie mógł już znieść.

Gabinet psychoterapii to miejsce, w którym pacjent ma możliwość zostawić najtrudniejsze swoje doświadczenia ze świadomością, że nie obciąża tym swoich najbliższych, którzy niejednokrotnie są już zmęczeni kłopotami pacjenta.

Psychoterapeuta przez długie lata nauki i praktyki, uczy się być ze swoim pacjentem w sposób empatyczny i rozumiejący, ale przede wszystkim powinien być uczciwy, autentyczny i spójny. Dlaczego psychoterapia chrześcijańska: Psychoterapia w podejściu chrześcijańskim, opiera się na tych samych zdobyczach nauki, co inne nurty i nie ogniskuje procesu terapeutycznego na Bogu. Terapeuta chrześcijański dysponuje, a przynajmniej powinien, posiadać rzetelną wiedzę naukową z zakresu psychologii, psychopatologii, znajomości różnych szkół terapeutycznych czy technik interwencji. Za istotną różnicę przyjmuje się, że w trakcie procesu terapeutycznego zakłada się możliwość poruszenia osobistych trudności pacjenta związanych z jego relacją do Boga, przeżywania wiary czy celebrowania praktyk religijnych. Wynika z tego fakt, że terapeuta chrześcijański powinien być przygotowany do podjęcia takich tematów podczas sesji.

Choć nie ma formalnej konieczności, aby terapeuta posiadał gruntowną wiedzę teologiczną, wydaje się ważne, aby jego osobiste przekonania religijne, nie wykluczały istnienia Boga jako Stwórcy i ostatecznego kierunku eschatologicznego człowieka jakim jest zbawienie z uwzględnieniem daru wolnej woli. Sesje terapeutyczne u swych podstaw mają zakładać naukowe rozumienie problemów pacjenta i nie mogą być ewangelizacją.

W historii psychologii był okres odrzucania tematu wiary pacjenta w procesie terapeutycznym uznając, że to zakres zarezerwowany dla kapłanów lub kaznodziejów. Rozwój nauk humanistycznych i psychologicznych dowodzi, że elementy wiary/religijności stanowią istotny element w holistycznym rozumieniu człowieka. Za niezmiernie ważne jest, aby terapeuta pozostawał neutralny i nie przekonywał pacjenta do wyznawanych przez siebie religijnych wartości, lecz pomagał mu lepiej zrozumieć istotę wiary i jej znaczenie w jego życiu. Z praktyki psychoterapii w podejściu chrześcijańskim wynika fakt, że wspólnota wyznawanej religii terapeuty i pacjenta, może być czynnikiem pomagającym w leczeniu, lecz nie powinna stanowić jej podstawy.

Nie wyklucza to naturalnie możliwości, prowadzenia rzetelnej psychoterapii przez chrześcijańskiego terapeutę dla osób niewierzących lub wyznających inną religie. Podejście chrześcijańskie w psychoterapii gotowe jest do szerokiego rozumienia i przyjęcia każdego człowieka w kontekście ekumenicznym i nie odrzucającym odmiennych orientacji seksualnych. Niejednokrotnie zdarza się, że wydarzenia z życia pacjenta mogą wykluczyć go ze wspólnoty religijnej. Utrata oparcia u współwyznawców, może doprowadzić do porzucenia praktyk religijnych lub wiary, oskarżanie Boga i innych ludzi. Doświadczony terapeuta chrześcijański w takich sytuacjach staje się czasem jedyną osobą akceptującą pacjenta jako człowieka, a nie wyznawcę. To odbudowuje zaufanie pacjenta i ugruntowuje go w jego godności jako osoby, noszącej w sobie obraz i podobieństwo Boga.

Bądź na bieżąco 

Jeśli chcesz wiedzieć o najnowszych materiałach, które pojawiają się u nas i nie przegapić kolejnych transmisji, to koniecznie śledź nas:


Facebook


Youtube


Instagram


Spotify

Wsparcie 

Nasza wspólnota istnieje i może funkcjonować dzięki pomocy wielu życzliwych osób. Jeśli chcesz, możesz przyłączyć się do tego, by nasza działalność mogła się rozwijać.


wsparcie

Ireneusz Gawkowski

Ireneusz-Gawkowski

W swojej pracy zajmuję się psychoterapią indywidualną, par, małżeństw i osób w związkach partnerskich. Koncentruję się na trudnościach pacjentów, które obejmują doświadczanie cierpień związanych z depresją, stanami lękowymi, zaburzeniami osobowości, trudnościami życiowymi, emocjonalnymi, osobistymi oraz kłopotami w relacjach interpersonalnych.

Prowadzę indywidualną i grupową psychoterapię uzależnień i współuzależnień oraz syndromu Dorosłych Dzieci Alkoholików. W terapii grupowej, poświęconej rozwojowi osobistemu (w tym duchowemu) korzystam z Programu 12 Kroków – „Wreszcie Żyć”.

Kładę nacisk na odkrywanie i rozwijanie mocnych stron klienta oraz wspieranie naturalnej zdolności radzenia sobie z wyzwaniami i problemami.

Kwalifikacje zawodowe

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą integracyjnym, certyfikowanym specjalistą psychoterapii par oraz specjalistą psychoterapii uzależnień.

Ukończyłem:
– Studium Pomocy Psychologicznej
– Studium Psychoterapii Uzależnień
– Studium Psychoterapii Integratywnej w podejściu chrześcijańskim (czteroletnie)
– Studium Pomocy Psychologicznej dla Par (dwuletnie)
– Warsztaty dla liderów Grup Balinta
– Liczne mniejsze szkolenia i warsztaty profilowane

Doświadczenie:

– Poradnia Leczenia Uzależnień
– Punkt Konsultacyjny w Gietrzwałdzie
– Prywatna praktyka psychoterapeutyczna
– Kurator sądowy

Kontakt

Bądź na bieżąco 

Jeśli chcesz wiedzieć o najnowszych materiałach, które pojawiają się u nas i nie przegapić kolejnych transmisji, to koniecznie śledź nas:


Facebook


Youtube


Instagram


Spotify

Wsparcie 

Nasza wspólnota istnieje i może funkcjonować dzięki pomocy wielu życzliwych osób. Jeśli chcesz, możesz przyłączyć się do tego, by nasza działalność mogła się rozwijać.


wsparcie

Agnieszka Matczak

Agnieszka_psycholog

Jestem terapeutą, mamą nastolatki, wdową. Uwielbiam sport, wędrówki po Tatrach. Jestem ciekawa ludzi.

Zajmuję się terapią indywidualną i par. Pracuję z osobami doświadczającymi konkretnych zaburzeń natury psychologicznej, a także tymi, którzy chcą podnieść, zmienić jakość swojego życia, relacji z ludźmi. Pracuję przez komunikatory społecznościowe z osobami z różnych kontynentów. Regularnie poddaję się procesowi ćwiczeń duchowych św. Ignacego, również towarzyszę ludziom w rekolekcjach ignacjańskich.

Jestem absolwentką m.in.: Akademii Psychologii Terapeutycznej w Łodzi, Podyplomowych Studiów Duchowości na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Aktualnie studiuję w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapeutycznej Gestalt w Poznaniu.

Zapraszam! 🙂

Pierwsze spotkanie/ jednorazowa konsultacja/ porada terapeutyczna bezpłatnie. Czas trwania 50 minut. 

Jeśli będziesz potrzebować dalszej pracy terapeutycznej, będziesz chciał bardziej zadbać o swój rozwój i poznawanie siebie z moim towarzyszeniem to zapraszam na pełny proces – sesje są płatne i najczęściej odbywają się regularnie co tydzień. Czas trwania sesji 50 minut.

Kontakt

Bądź na bieżąco 

Jeśli chcesz wiedzieć o najnowszych materiałach, które pojawiają się u nas i nie przegapić kolejnych transmisji, to koniecznie śledź nas:


Facebook


Youtube


Instagram


Spotify

Wsparcie 

Nasza wspólnota istnieje i może funkcjonować dzięki pomocy wielu życzliwych osób. Jeśli chcesz, możesz przyłączyć się do tego, by nasza działalność mogła się rozwijać.


wsparcie

Anna Maj

Anna-Maj

Jestem psychoterapeutą, psychologiem oraz trenerem personalnym. Należę do Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Prowadzę warsztaty motywacyjne, rozwojowe oraz terapię grupową „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia” oraz zajęcia grupowe Trening relaksacyjny.

W codziennym życiu odnajduję harmonię poprzez prowadzenie aktywnego stylu życia oraz praktykowaniem uważności i medytacji metodą ignacjańską.

Oferuję pomoc osobom dorosłym oraz młodzieży doświadczającym: depresji, zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, obsesyjno-kompulsywnych oraz fobii, zaburzeń odżywiania, kryzysów osobistych i żałoby, trudności w budowaniu trwałych relacji, pomagam w drodze do osiągania zamierzonych celów. Służę wsparciem oraz pomocą osobom pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych (DDA/DDD) oraz osobom wysoko wrażliwym.

Prowadzę psychoterapię integratywną (łączącą psychoterapię psychodynamiczną, poznawczo-behawioralną oraz humanistyczno-egzystencjalną) w podejściu chrześcijańskim, której celem jest troska o psychiczne oraz duchowe zdrowie człowieka.

Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2000-2005), psychoterapeutą w trakcie szkolenia przy Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie, absolwentką rocznego studium psychologicznego: Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach z udziałem dzieci, trenerem personalnym z wieloletnim doświadczeniem. W swojej pracy kieruję się Kodeksem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuję pod stałą superwizją.

Pierwsze spotkanie jest bezpłatne. Podczas rozmowy można przedstawić swoje trudności oraz przyjrzeć się im z szerszej perspektywy. Służy ono również wzajemnemu poznaniu się, jest pomocne podczas podejmowania decyzji o ewentualnym rozpoczęciu psychoterapii, może zainspirować do poszukiwania samodzielnych twórczych rozwiązań. Czas trwania 50 minut.

Psychoterapia oparta jest na budowaniu autentycznej relacji z drugim człowiekiem, pełnej szacunku i empatii. To proces będący wyzwaniem do zmiany siebie, aby nauczyć się żyć pełnią życia.
Spotkania odbywają się regularnie, zwykle raz w tygodniu, każde z nich trwa 50 minut.
Czas trwania psychoterapii uzależniony jest od trudności, z jakimi przychodzi drugi człowiek-trwa od kilku miesięcy (psychoterapia krótkoterminowa) do kilku lat (psychoterapia długoterminowa). Sesje są odpłatne.

Kontakt

Bądź na bieżąco 

Jeśli chcesz wiedzieć o najnowszych materiałach, które pojawiają się u nas i nie przegapić kolejnych transmisji, to koniecznie śledź nas:


Facebook


Youtube


Instagram


Spotify

Wsparcie 

Nasza wspólnota istnieje i może funkcjonować dzięki pomocy wielu życzliwych osób. Jeśli chcesz, możesz przyłączyć się do tego, by nasza działalność mogła się rozwijać.


wsparcie

Codzienny #Rozrusznik 

Ewangelia wg św. Łukasza 7, 36-50  

Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, płacząc, zaczęła oblewać Jego nogi łzami i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to faryzeusz, który Go zaprosił, mówił sam do siebie: „Gdyby On był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się Go dotyka, że jest grzesznicą”. Na to Jezus rzekł do niego: „Szymonie, muszę ci coś powiedzieć”. On rzekł: „Powiedz, Nauczycielu”. „Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował?” Szymon odpowiedział: „Sądzę, że ten, któremu więcej darował”. On mu rzekł: „Słusznie osądziłeś”. Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: „Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś Mi wody do nóg; ona zaś łzami oblała Mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś Mi pocałunku; a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś Mi oliwą; ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje”. Do niej zaś rzekł: „Twoje grzechy są odpuszczone”. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: „Któż On jest, że nawet grzechy odpuszcza?” On zaś rzekł do kobiety: „Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju”.

Grzech jest największym nieszczęściem, jakie może przytrafić się człowiekowi. Z tego nieszczęścia można jednak uczynić podstawę dla czegoś wielkiego i pięknego – dla Miłości. Tego uczy nas dziś Jezus, wraz z ową kobietą, zachowującą się bardzo dziwnie, jak na ówczesne zwyczaje. Nie należy więc biadolić nad swoją grzesznością, ale raczej ją wykorzystać maksymalnie do dobrych rzeczy. Bóg tak właśnie robi: używa naszej grzeszności dla okazania nam miłosierdzia, czyli pokazania jak wielka i autentyczna jest Jego miłość do nas. My natomiast możemy dzięki swojej grzeszności pokazać Bogu jak bardzo ufamy Jego miłosierdziu i radując się z otrzymanego przebaczenia, czynić w życiu piękne rzeczy.

Bądź na bieżąco 

Jeśli chcesz wiedzieć o najnowszych materiałach, które pojawiają się u nas i nie przegapić kolejnych transmisji, to koniecznie:


Polub nas


Subskrybuj kanał

Wsparcie 

Nasza wspólnota istnieje i może funkcjonować dzięki pomocy wielu życzliwych osób. Jeśli chcesz, możesz przyłączyć się do tego, by nasza działalność mogła się rozwijać.


wsparcie