Informacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO) (Dz. Urz. UE L 119.1 z dnia 04.05.2016 r.) informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Pogłębiarka – Mobilna Wspólnota, ul. Narbutta 21, 02-536 Warszawa, medytuj@jezuici.pl.

2) W sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw można kontaktować się
z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: medytuj@jezuici.pl lub listownie, na adres Pogłębiarki z dopiskiem „dane osobowe”;

3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
– art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dobrowolnie wyrażonej zgody) w celu rejestracji uczestnictwa
w spotkaniu Pogłębiarki-Mobilnej Wspólnoty/w warsztatach organizowanych przez Pogłębiarkę –Mobilna Wspólnotę, organizacji i komunikowania się z uczestnikami
w sprawach związanych z organizacją spotkania/warsztatów oraz  publikacji przez Administratora wizerunku uczestnika w materiałach promujących i dokumentujących działalność Pogłębiarki –Mobilnej Wspólnoty;

4) Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa, w tym zaangażowanych
w organizację lub obsługę spotkania/warsztatów;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie realizacji celu przetwarzania,
w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku będą przetwarzane do czasu jej odwołania;

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a w przypadku wyrażonej zgody prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, bez ich podania nie będzie możliwy udział w spotkaniu/warsztatach;

9) Dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jak również nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Bądź na bieżąco 

Jeśli chcesz wiedzieć o najnowszych materiałach, które pojawiają się u nas i nie przegapić kolejnych transmisji, to koniecznie śledź nas:


Facebook


Youtube


Instagram


Spotify

Wsparcie 

Nasza wspólnota istnieje i może funkcjonować dzięki pomocy wielu życzliwych osób. Jeśli chcesz, możesz przyłączyć się do tego, by nasza działalność mogła się rozwijać.


wsparcie