Codzienny #Rozrusznik 

Ewangelia wg św. Mateusza 22, 34-40  

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał wystawiając Go na próbę: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?” On mu odpowiedział: „«Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem». To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: «Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego». Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy”.

Pobożni Żydzi starali się żyć zgodnie z ponad sześciuset przykazaniami. Które z nich jest największe było więc pytaniem wyjątkowo trudnym. Jak dokonać takiego wyboru, gdy wybierać trzeba z tak wielkiej liczby. Jezus wywiązał się doskonale z tego trudnego zadania. Odwrócił uwagę pytających od prawa na rzecz najpiękniejszej ludzkiej postawy, jaką jest Miłość. Kto ma tę postawę, nie potrzebuje nawet znać przykazań, by postępować właściwie. Miłość jest bowiem jednocześnie mądrością. I znajomością woli Boga.

Bądź na bieżąco 

Jeśli chcesz wiedzieć o najnowszych materiałach, które pojawiają się u nas i nie przegapić kolejnych transmisji, to koniecznie śledź nas:


Facebook


Youtube


Instagram


Spotify

Wsparcie 

Nasza wspólnota istnieje i może funkcjonować dzięki pomocy wielu życzliwych osób. Jeśli chcesz, możesz przyłączyć się do tego, by nasza działalność mogła się rozwijać.


wsparcie