Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Niniejszy dokument opisuje Politykę Prywatności  aplikacji mobilnej Pogłębiarka (dalej „Polityka Prywatności”)
  2. Aplikacje Pogłębiarka (dalej “Aplikacja”),  jest instalowana na urządzeniach mobilnych, w szczególności na telefonach komórkowych i tabletach i po uprzednim pobraniu Aplikacji przez użytkownika za pośrednictwem sklepu GooglePlay (Android), sklepu AppStore (iOS).
  3. Korzystanie z Aplikacji wymaga posiadania urządzenia mobilnego z systemem iOS,  Android oraz połączenia z Internetem w postaci włączonego pakietu transmisji danych lub włączonego połączenia wi-fi.

  4.  Korzystanie z Aplikacji nie wymaga podania jakichkolwiek danych osobowych. Aplikacje nie przechowują żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji.

  5. W przypadku braku akceptacji na zasady Polityki Prywatności prosimy nie instalować Aplikacji lub ją odinstalować. Trwałe usunięcie Aplikacji z urządzenia mobilnego jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z Aplikacji.

  6. Polityka Prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Google Play, Apple Appstore. Pogłębiarka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności realizowaną przez podmioty zarządzające aplikacjami Google Play store, Apple Appstore oraz przestrzeganie przez nie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2018.1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2017.1219) w ramach Google Play store , Apple Appstore.

  7. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na: kontakt@poglebiarka.pl