Codzienny #Rozrusznik 

Ewangelia wg św. Łukasza 5, 17-26
 

Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jerozolimy. A była w Nim moc Pańska, że mógł uzdrawiać. Wtem jacyś ludzie niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed Nim. Nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób przynieść go, wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem w sam środek przed Jezusa. On widząc ich wiarę, rzekł: „Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy”. Na to uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić: „Któż On jest, że śmie mówić bluźnierstwa? Któż może odpuszczać grzechy prócz samego Boga?” Lecz Jezus przejrzał ich myśli i rzekł do nich: „Co za myśli nurtują w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć: «Odpuszczają ci się twoje grzechy», czy powiedzieć: «Wstań i chodź?» Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów” – rzekł do sparaliżowanego: „Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu”. I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich; wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: „Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj”.Tak, odpuszczanie grzechów jest rzeczą Boską. Przebaczając mamy rzeczywisty udział w życiu Boga, doświadczamy przebóstwienia. Najlepiej rozumieją to ci, którym udało się szczerze przebaczyć wielkim winowajcom. Dlatego warto zabiegać o umiejętność przebaczania. Ale żeby zabiegać o tę umiejętność, musimy najpierw chcieć przebaczać, a z tym bywa najgorzej. Przebaczenie jest rzeczą Boską, ponieważ wymaga wielkiej mocy i jest przejawem wielkiej mocy. A moc tę najlepiej nabiera się przyjmując od Boga przebaczenie własnych win. Bóg nam przebacza, bo nas kocha, ale także dlatego, bo chce nam dać swoją moc.
Jesteśmy podobni do bestii, gdy zabijamy.
Jesteśmy podobni do ludzi, gdy osądzamy.
Jesteśmy podobni do Boga, gdy przebaczamy.

Bądź na bieżąco 

Jeśli chcesz wiedzieć o najnowszych materiałach, które pojawiają się u nas i nie przegapić kolejnych transmisji, to koniecznie:


Polub nas


Subskrybuj kanał

Wsparcie 

Nasza wspólnota istnieje i może funkcjonować dzięki pomocy wielu życzliwych osób. Jeśli chcesz, możesz przyłączyć się do tego, by nasza działalność mogła się rozwijać.


wsparcie