Dotacja Narodowego Instytutu Wolności

Fundacja Pogłębiarka realizuje projekt pt. Rozwój Fundacji Pogłębiarka, który współfinansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet 1 a.

Okres realizacji: od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2025 r.

Główne cele zadania i sposoby ich realizacji:

   • wzmocnienie i profesjonalizacja zespołu poprzez zatrudnienie kluczowych osób (m.in. zatrudnienia menagera, koordynatora działu IT, koordynatora działu Emisji)

   • stworzenie strategii rozwoju organizacji

  Łączna kwota dofinansowania: 358 000,00 zł

  Zadanie publiczne Rozwój Fundacji Pogłębiarka współfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet 1.

  Baner dotacji