Fundacja Pogłębiarka realizuje projekt pt. Rozwój Fundacji Pogłębiarka, który współfinansowany jest
ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO
Priorytet 1 a.

Okres realizacji: od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2025 r.

Główne cele zadania i sposoby ich realizacji:

  • wzmocnienie i profesjonalizacja zespołu poprzez zatrudnienie kluczowych osób
    (m.in. zatrudnienia menagera, koordynatora działu IT, koordynatora działu social mediów)
  • stworzenie strategii rozwoju organizacji

Łączna kwota dofinansowania: 358 000,00 zł

 

Zadanie publiczne Rozwój Fundacji Pogłębiarka współfinansowane jest ze środków Narodowego
Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego
Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet 1.