"Kto jest odpowiedzialny za moje myśli i uczucia?"

Konferencja online jest zaproszeniem do Porozumienia bez Przemocy wg. Marshalla B.
Rosenberga. Udział w niej pozwoli poznać i uporządkować fundamentalną wiedzę  o
komunikacji empatycznej, a poprzez to oraz praktyczne ćwiczenia wejść głębiej na poziom
relacji z sobą i z drugim człowiekiem.

 Poznacie podstawowe blokady komunikacyjne, które nie służą kontaktowi i relacji.
 Doświadczycie, jak uzdrawiający może być Język Życia.
 Sprawdzicie, jak odróżniać fakty od interpretacji i ocen oraz uczucia od myśli
“ubranych w uczucia”.
 Zobaczycie, co wnosi do świata empatia i jaką ma uwalniającą, przemieniającą i
wzbogacającą moc.
Wydarzy się to przy życzliwym towarzyszeniu trzech trenerek komunikacji empatycznej,
dzięki czemu uczestnicy konferencji będą mogli doświadczyć urozmaiconego przekazu i
zobaczyć, w jak różnorodny sposób NVC służy życiu w zgodzie z Ewangelią.

Termin naszego Skupienia – konferencji to:
Środa 12 kwietnia, godz. 20.00
Czwartek 13 kwietnia, godz. 20.00
Piątek 14 kwietnia, godz. 20.00
 

Koszt: 30 zł

Prowadzące: Joanna Gnaś, Kasia Raabe, Joanna Mazurek

Joanna Gnaś 

teolog, mediator i trener komunikacji empatycznej w oparciu o Porozumienie bez Przemocy Marshalla B. Rosenberga [Nonviolent Communicacon (NVC)]. Pracuje z zespołami i z klientami indywidualnymi w obszarach: empatia, autentyczność, komunikacja intra i interpersonalna, rozwiązywanie konfliktów, mindfulness. Wspiera firmy, organizacje pozarządowe, szkoły, rodziny, młodzież i dzieci w budowaniu komunikacji i rozwiązań win-win. Specjalizuje się w budowaniu relacji opartych na świadomości uczuć i potrzeb i wyborze. Współzałożycielka Studia Pasji, Studia Porozumienia oraz Kręgów Estery. Działa z pasją na rzecz tworzenia kultury współpracy, zaufania i otwartości.

Joanna Mazurek

Coach i mediator w duchu nvc, chrześcijański doradca rodziny, coach (z tytułem Personal Coach
xpand certyfikowanym przez Europäisches Netzwerk für Beratung, Psychologie und Therapie
e.V.), certyfikowany trener Kompasu Kariery (Career Direct), trener Komunikacji Empatycznej.
Po wielu latach pracy w korporacji, odważyłam się pójść za pragnieniem serca i (jak wierzę)
głosem Bożego powołania. Swoją zmianę zawodową oparłam na wspieraniu ludzi w budowaniu
głębokich, życiodajnych relacji ze sobą i ze światem. Przełomowym momentem i początkiem
nowego etapu (wpierw edukacyjnego, a potem zawodowego) było szkolenie z mediacji (w
2008), na którym poznałam Porozumienie bez Przemocy, którym się zachwyciłam.
Od 2012 prowadzę szkolenia, warsztaty i sesje indywidualne, wykorzystując podejście i
narzędzia Porozumienia bez Przemocy, Systemu Wewnętrznej Rodziny, coachingu opartego na
potrzebach, Kompasu Kariery (CROWN, CareerDirect).
Od 2007 wraz z mężem i zespołem (świecko-duchownym) prowadzimy autorskie warsztatowe
kursy dla narzeczonych. Moją szczególną pasją (od 8 lat) jest prowadzenie „Kobiecej Przestrzeni
Empatii”.
Moim mottem jest Słowo Boże z Jr 29,11: „Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam
co do was – wyrocznia Pana – zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam
przyszłość, jakiej oczekujecie”. W procesie wspierania klienta w dochodzeniu do jego celu
wsłuchuję się w natchnienia Ducha Świętego, gdyż wierzę głęboko, że Pan ma dla każdego z nas
najlepszy plan na życie w pełni obfitości Bożych darów.
Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą Michaliny. Nade wszystko jestem Córką Króla.

Kasia Raabe

Jestem ekspertem od relacji i wspierania kontaktu w obszarach edukacyjnych i społecznych.
Specjalistką od empatii dedykowanej budowaniu kompetencji osobistych.
Jedynym w Polsce licencjonowanym trenerem Programu radzenia sobie z lękiem – Feel The
Fear… And Do It Anyway.®
Od 30 lat pracuje w kontakcie z ludźmi. Jestem oligofrenopedagogiem, brainologiem,
trenerem komunikacji empatycznej, coachem w duchu Empatii. Łączę wiedzę i
doświadczenie z obszarów edukacyjnych, naukowych i duchowych, by holistyczne wspierać
człowieka w drodze do dobrostanu.
Na kursach, warsztatach, spotkaniach “1 na 1” badam potencjał, wspieram mocne strony i
uczę ludzi jak nabierać lekkości w życiu i odnajdywać środek własnej duszy.
Z empatią towarzyszę kobietom i mężczyznom w ich drodze do siebie i do innych. Pokazuję
jak mogą budować swoją odporność psychiczną, żeby zyskać więcej mocy, dystansu i luzu w
życiu. A przede wszystkim jak mogą w poczuciu bezpieczeństwa i z odwagą kreować swoją
rzeczywistość tak, jak chcą – autentycznie i w zgodzie z sobą.
Robię to, bo chciałabym widzieć więcej uśmiechniętych ludzi, którzy mają zdrowe związki,
zdrowe myślenie, zdrowe przekonania i zdrowe życie. Świat potrzebuje środka- harmonii,
balansu i równowagi.
W mojej firmie Made In Empathy wspieram te zasoby w ludziach, które otwierają ich na
zmianę nastawienia tak, aby każdy człowiek mógł oddychać pełną piersią i chodzić z
uniesioną głową.
Wierzę w potencjał ludzi, który otwiera ich na zmianę nastawienia ku życiu w harmonii,
balansie i równowadze. Klienci są na pierwszym miejscu, a ja towarzyszę im z empatią w
drodze do dobrostanu – bezpiecznie i z uznaniem ich potrzeb.

www.madeinempathy.pl